جلسه شورای پول و اعتبار برای بررسی سود بانکی

شورای پول و اعتبار بعد از ظهر امروز جلسه خود را تشکیل خواهد داد.

با توجه به اینکه وزیر امور اقتصاد و دارایی از در دستور کار قرار گرفتن بازنگری و ساماندهی در نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی خبر داده بود، به نظر می‌‌رسد در جلسه امروز، این موضوع در شورا مطرح خواهد شد.

آخرین جلسه‌ای که شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود را بررسی کرد، مربوط به آبان ماه سال گذشته می‌شود. در آن جلسه شورا را به ادامه نرخ‌های فعلی تسهیلات رای و به بانک مرکزی اجازه داد برای شرایط و نرخ سود اوراق مشارکت تصمیم‌گیری کند.

با توجه به افزایش نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات چندین بار درخصوص آن گزارش‌هایی منتشر شد، بسیاری از بانک‌ها در مسابقه افزایش نرخ سود سپرده کوتاه مدت قرار گرفتند که به تبع آن رشد نرخ سود تسهیلات را به دنبال داشت. نرخ سود کوتاه مدت بانک‌ها از 21 تا 27 درصد تعیین شده بود که ادامه این روند عواقب خطرناکی را برای شبکه بانکی ایجاد می‌کرد.

بر این اساس امید می‌رود ورود امروز شورای پول و اعتبار، بتواند این وضعیت را به نوعی سامان بخشد


/ 0 نظر / 90 بازدید