کم کاری حقوقی ها دلیل ریزش بازار است

روند نزولی ارزش سهام شرکت های بورسی و شاخص کل که از سه ماهه پایانی سال گذشته آغاز شده بود در حالی پس از سپری کردن نوسانات متعدد همچنان تداوم دارد که بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه نسبت به برگشت بورس به دوران شکوفایی آن اظهار امیدواری می کنند، اتفاق خوشایندی که حتی نشانه هایی از رخداد آن نیز در بورس مشاهده نمی شود.

در همین ارتباط، مدیر عامل سابق شرکت کارگزاری بانک ملتعنوان کرد: خبرهای منتشر شده پیرامون عوامل اثرگذار بر وضعیت سودآوری شرکت های بورسی همچون افزایش بهره مالکانه شرکت های معدنی و نیز رشد چند برابری قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی در کنار نتیجه مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه 1+5 از جمله مواردی است که ابهامات فراوانی را در بازار سرمایه ایجاد کرد و به موجب آن بسیاری از سهامداران حقوقی و مدیران شرکت های سرمایه گذاری نسبت به پایداری نقدینگی های در اختیار آنها در بورس و سرمایه گذاری در آن چندان تمایلی از خود نشان ندادند و در نهایت کمرنگ شدن حضور آنها در این بازار به افت قیمت سهام شرکت های بورسی منجر گردید.


محمد غفارپور علت تداوم روند نزولی را عدم شفاف سازی مستمر و مؤثر از سوی شرکت های فعال در دو گروه معدنی و پتروشیمی بیان کرد و ابراز داشت: ایجاد رونق مجدد در معاملات بورس از یک سو با اطلاع رسانی دقیق تر و پررنگ تر نسبت به آثار مثبت یا منفی اعمال افزایش قیمت ها بر وضعیت سودآوری شرکت های فعال در گروه های مذکور و از سوی دیگر با حضور مجدد بزرگان بورس و شرکت های سرمایه گذاری امکان پذیر خواهد بود. چراکه عدم حضور این گروه از سرمایه گذاران و سهامداران نقش بسیار مهمی را در تداوم روند نزولی ایفا کرده است.

 

 


این مقام مسئول همچنین در ارتباط با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و آثار ناشی از آن بر خروج نقدینگی از بورس گفت: آنچه که مسلم به نظر می رسد نگرش دولت فعلی مبنی بر ایجاد رونق در دو بازار پول و سرمایه است، چراکه بازار سرمایه ابزاری دقیق و کارآمد در اختیار هر دولتی است که می توان از طریق آن سرمایه های سرگردان موجود در هر جامعه ای را به سمت این بازار سوق داد تا شرکت های فعال بورسی نیز با اطمینان خاطر نسبت به سهولت تأمین نقدینگی مورد نیاز خود و افزایش سرمایه به فعالیت در حوزه های مختلف بپردازند.


برهمین اساس می توان ادعا کرد که بازار سهام که اکنون با اقدامات متولیان بازار سرمایه طی سال های گذشته عمق و وسعت بیشتری یافته، از پتانسیل رونق مجدد و رشد منطقی قیمت ها برخوردار است.


این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اخذ سیاست های مختلف از سوی دولت پیرامون هر صنعتی موجب شکوفایی شرکت های فعال آن گروه طی مدت زمانی کوتاه خواهد شد، بیان کرد: شرکت های فعال بورسی هر کدام از مزیت هایی برخوردار هستند و با رشد قیمت سهام آنها در برهه ای از زمان به رونق بازار سرمایه کمک می کنند، به گونه ای که این تصمیمات دولت پیرامون صنایع است که موجب صعود یا نزول ارزش سهام شرکت های بورسی می شود و همواره روند بازار سهام به گونه ای بوده که به موازات رشد قیمت سهام برخی صنایع، گروهی دیگر با افت همراه می شوند برهمین اساس به گونه ای که می توان گفت فرصت های سرمایه گذاری در بورس وجود دارد، اما تعیین این موضوع که چه صنایعی بازدهی بیشتری را نصیب سهامداران می کند به سیاست ها و نگرش های دولت در خصوص گروه مختلف بورسی بستگی دارد.


/ 0 نظر / 72 بازدید